Nauka jazdy Zygzak zadzwon
Strona kojarzona ze słowami:

Nauka jazdy, prawo jazdy Bielsko

Nauka jazdy Zygzak dodaj wpis

Kategoria A zapisy non stop
zdaj teorię teraz - bez wykładów -ważna non stop
- zbliża się wiosna 

Kategoria B spiesz się przed czerwcem

możesz zacząć w dowolnym czasie

Wykłady w domu e-learning

 

Egzamin praktyczny na prawo jazdy


Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

PLAC MANEWROWY

Zadania egzaminacyjne kat. B

Zadanie 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a) poziom oleju w silniku
b) poziom płynu chłodzącego
c) poziom płynu hamulcowegoa
d) poziom płynu w spryskiwaczach
e) działanie sygnału dźwiękowego
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje;

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł STOP lub cofania, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Losowy wybór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów w lit. a – e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f – m. 2. właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, - w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem, - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
WŁĄCZYĆ ŚWIATŁA MIJANIA PRZED RUSZENIEM

Zadanie 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1. Pozycja początkowa.
2. Upewnienie się o możliwości jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
3. Płynne ruszenie,
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
4.Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka ).
5.Nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu ).
6. Nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
7.Zatrzymanie przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Zadanie 3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Zadania egzaminacyjne kat. A

PREZENTACJA NOWEGO EGZAMINU WARTO ZOBACZYĆ - KLIKNIJ

Zadanie 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:
a)poziom oleju w silniku, wlew oleju
b)poziom płynu hamulcowego hamulca przedniego (ręcznego)
c)poziom płynu hamulcowego hamulca tylnego (nożnego)
d)działanie sygnału dźwiękowego
e)działanie świateł pozycyjnych
f)działanie świateł mijania
g)działanie świateł drogowych
h)działanie świateł hamowania „STOP” (hamulca ręcznego, hamulca nożnego)
i)działanie kierunkowskazów

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Losowy wybór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów w lit. a – d oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. e – i.

dodatkowo zawsze jest:
-wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego:
    -przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem: kamizelek, odpowiedniego kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;
    -  zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
a) wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie.

- sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

Suzuki Gladius 2-3 cm luzu.


- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go  przy unieruchomionym silniku,

- podparcie motocykla na podpórce

Sposób wykonania części powyższego zadania:
–   zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
–   nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
–   maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Właściwe ustawienie lusterek.

Zadanie 2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
4) upewnianie się o możliwości skręcenia;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków

 

Zadanie 3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 4. Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b)   przeszkodę omija się  raz z prawej, raz z  lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Zadanie 5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu naciska hamulec nożny i rusza do przodu puszczając go.

Zadanie 6. Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Przed każdym ruszeniem na placu upewniamy się o możliwości jazdy przynajmniej w lewo, a najlepiej w lewo i w prawo:)

JAZDA W MIEŚCIE

Czas trwania jazdy egzaminacyjnej w ruchu drogowym.

Poz. Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym
[min]
1 Prawo jazdy kategorii:
- A1, A
- B1, B

25
40
"UWAGA! W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny."

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym

1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i  łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych  i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i  łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
–   prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i  pasażera z  obydwu stron pojazdu,  a  pojazd musi być  zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
–   skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu,  a pojazd musi być zaparkowany w  sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
–   równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w  innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w  razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
–   możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
–   zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
–   miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14 Przejazd przez tunel*
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania
17 Wykonanie manewru omijania 
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
–   w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
a) pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania na placu manewrowym i w ruchu drogowym
b) negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:

1.przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, dotyczy również kategorii A
2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki, dotyczy również kategorii A
3. dwukrotne nieprawidłowe wykonania zadania: ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu; ruszanie na wzniesieniu, w przypadku kat. A slalom wolny, slalom szybki, ominięcie przeszkody. Osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu drogowego w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym; instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu; zachowanie osoby egzaminowanej narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli:

Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy
1 Kolizja drogowa
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9

Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy...”*
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła"
*Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

10 10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5   w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się
po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

W przypadku gdy osoba egzaminowana:
1) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub
2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w  trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie – uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.

Z uwagi na to, że motocykl nie pozwala na swobodne przebywanie na nim dwóch osób – egzaminator porusza się na innym pojeździe niż osoba egzaminowana. Kontakt (choćby w celu wydania polecenia) dokonuje się na drodze radiowej.

TRASY EGZAMINACYJNE NA KAT. A1,A2,A NIE SĄ WYZNACZONE

Egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

W przypadku egzaminu państwowego w  zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A  zadania egzaminacyjne przeprowadza się w następującej kolejności:
1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami
ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)
3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
4. Ominięcie przeszkody
5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
2) wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

 

 

 


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/zygzakbs/domains/zygzak.bielsko.pl/public_html/modules/mod_datediff/helper.php on line 25

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/zygzakbs/domains/zygzak.bielsko.pl/public_html/modules/mod_datediff/helper.php on line 28
Rozpoczęcie za:
0 dni

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Przez używanie strony zygzak.bielsko.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z tą polityką plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony zygzak.bielsko.pl.

zygzak.bielsko.pl używa plików cookies i innych podobnych technologii w różnych celach:
- świadczenia usług,
- dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu i aplikacji, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości,

Co to są plików cookies?

Pliki cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” pliku cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Używając plików cookies nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

Jak długo przechowywane są dane w plikach cookies?
Na stronie zygzak.bielsko.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony zygzak.bielsko.pl. Pliki cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce należy wykonać opisane czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera